AlliPhoneWallpapers.net

Hias latar iPhone 8,7,6s 0305

Hias latar iPhone 8,7,6s 0305
Muat turun hias latar

Bagaimana untuk menyimpan dan menukar hias latar


Sentuh dan tahan imej dan ketik "Simpan Imej".

Kembali ke skrin Utama dan mulakan aplikasi "Foto".

Pilih imej yang dimuat turun dan ketik bahagian bingkai merah imej.

Ketik "Sebagai Hias Latar".

Pilih bahagian bingkai merah dan ketik "Set".

Pilih bahagian yang anda mahu tetapkan dan selesai.

Language